KATERI JE NAJBOLJŠI ZEOLIT

Veliko ljudi nas sprašuje, kako prepoznati najboljši zeolit klinoptilolit. Kako torej ocenimo kakovost?

Zeolit klinoptilolit mineral

Najpomembnejše je nahajališče minerala.

Nahajališča zeolita so po celem svetu. Poznamo več kot 200 vrst naravnih zeolitov. Vendar pa v medicinske namene uporabljamo le kristalno obliko po imenu zeolit klinoptilolit.

Nahajališča v bližini industrijskih odlagališč ali  kemičnih tovarn prav gotovo niso dobro izhodišče.

Najkvalitetnejše klinoptilolite kopljejo v rudnikih na Japonskem, Kubi, v Srbiji, Rusiji in na Slovaškem.

Pri nakupu v trgovini ali preko spletne trgovine je tako najpomembnejše, da je zeolit naravnega izvora in vrste zeolit klinoptilolit. Učinkovitost delovanja zeolita klinoptilolita pa odražajo njegova čistost, kvaliteta mletja in aktivacija.

 

Učinkovitost delovanja zeolita

Čistost se glede na različna nahajališča na raznih koncih sveta razlikuje. Razlog je v različnih strukturah zemeljskih plasti nahajališč. Najkvalitetnejša nahajališča ponujajo vsebnost klinoptilolita nad 90%.  Vsekakor ima takšno vrhunsko kvaliteto tudi naš ZeoDetoxify.

Najpomembnejša in glavna sestavina zeolita je silicij. Ta mora biti pri najkvalitetnejših zeolitih klinoptilolitih v optimalnem razmerju z aluminijevim oksidom.

Prav tako je zelo pomembna kvaliteta mletja oz. granulacija. Bolj drobno kot je mletje, bolj deluje. Zato je zeolit, ki ima granulacijo večjo kot 10µm (mikrometrov), slabše kvalitete. Takšen zeolit ima le neznaten učinek. Naš zeolit ZeoDetoxify ima granulacijo od 1 do maksimalno 5 µm in je glede na to zelo učinkovit.

Za učinkovitost je pomembno tudi aktivacija.  Aktivacija poveča zeolitovo sposobnost ionske (kationske) izmenjave. Ustrezne učinke na človeški organizem ustvarijo zeoliti, katerih sposobnosti kationske izmenjave presegajo 150 meq/100 g. ZeoDetoxify ima kapaciteto kationske izmenjave preko 180 meq/100 g zeolita. Tako sodi v sam vrh svetovne kvalitete.

Vsak distributer zeolita klinoptilolita bi moral imeti za vsako saržo minerala potrebno analizno dokumentacijo glede na zgoraj navedeno.

Kaj pa cena zeolita?Zeolit cena

Pri prodaji kateregakoli proizvoda vedno upoštevamo marketinško naravnanost in prepričevalni učinek. Del tega je tudi cena. Vendar pa mora ceno vedno upravičiti kvaliteta in količina pakiranja.

V naši spletni trgovini www.pure-life.si in blagovni znamki ZeoDetoxify poskušamo slediti načelom t.i. »fair trade« politike oz. poštene trgovine. Za vrhunsko kvaliteto, ki mora biti pri zeolitu klinoptilolitu absolutno na prvem mestu, vam ponudimo tudi pošteno ceno.