Zeolit uporaba: od industrijske do medicinske uporabe!

Zeolit uporaba se kaže na velikih področjih človeškega življenja. Tako se uporablja za čiščenje mestnih in industrijskih odpadnih voda (tudi jedrskih, saj so ga uporabili v jedrski nesreči v Černobilu leta 1986), čiščenje industrijskih plinov, v poljedelstvu kot dodatek prsti, v živinoreji kot dodatek hrani za govedo itd. Med 150 vrstami zeolita, ki se [...]